דף הבית | תמיכה | English

לקוחות מפרשי האוצר (בדיסק הקשיח) שימו לב, עדכון שלישי קיים באתר. בעדכון זה נוספו מסכתות נדרים ובבא בתרא. עליכם להיות מחוברים למרשתת ולהפעיל את תוכנת מפרשי האוצר. לחצו על 'עדכן תוכנה' ומפרשי האוצר יתעדכן אוטומטית.


אנחנו מפרסמים

כתבה