דף הבית | | English

קישורים:

'האוצר המקוון'

 

תיאור ה'אוצר המקוון'

'אוצר החכמה' שמחים לבשר לציבור חובבי הספר על השקת הגירסה המקוונת החדשה.

הגישה באמצעות הכתובת: https://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx

או באתר www.otzar.org באמצעות הכפתור  

גירסת ניסיון

על מנת להיכנס ל'אוצר המקוון' כאורח    הקש כאן

בגירסאות החינמיות ניתן לצפות ב-40 דף ראשונים מכל ספר.

 

המהדורות העיקריות של 'האוצר המקוון'

'אוצר החכמה' המלא – 81,097 ספרים

מגוון הנושאים ב 'אוצר' חובקים את כל מקצועות היהדות, והרי עיקרם:

תנ"ך ומפרשיו

ספרות התנאים ומפרשיה: משנה, תוספתא, מדרש הלכה, אגדה ומפרשים.

ספרות התלמוד: תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ומפרשים, וספרות הגאונים.

הלכה, מנהגים ושו"תים מהראשונים עד האחרונים.

הגות ומחשבה יהודית מימי הביניים ועד התקופה המודרנית.

קבלה וחסידות, כולל פיוטים ודרשות.

מחקרים בהיסטוריה יהודית, בלשנות עברית, פסיכולוגיה יהודית, לימודי משפחה, מידענות, ועוד.

קבצים תורניים, ספרי זכרון, סידורי תפילה, ועוד ועוד.

מהדורת 'בית ספר' – 13,000 ספרים

מהדורה זו מכילה ספרי יסוד בכל מקצועות התורה והיהדות, מספרות חז"ל ועד ספרות בת ימינו. פרשנות התנ"ך המשנה והתלמוד, ספרי מחשבה, הגות ומוסר, לצד ספרי היסטוריה, תולדות עם ישראל וספרי קהילות, דקדוק וחכמת הלשון, אינציקלופדיות בנושאים שונים, ועוד.
גירסה העונה לצרכים של מורים ותלמידים ומתאימה להכנת שיעורים, דפי מקורות ועבודות של תלמידים.

ספרי חב"ד (הוצאת 'קהת') וספרי יסוד

5,360 ספרים

אוסף נרחב של ספרי חב"ד לדורותיהם, מהם ספרים נדירים ועתיקים וכן רוב ספרי היסוד של החסידות, קבצים תורניים, תשורות, ספרי היסטוריה ואלבומים. נאסף בעזרתם האדיבה של הוצאת 'קהת'. בנוסף ישנם מגוון ספרי יסוד בנושאי היהדות השונים.

 

החבילות להרחבה (מתווספות למהדורות העיקריות)

ספרי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל - 74 ספרים

ספרי השו"ת הנודעים - יביע אומר, יחוה דעת וחזון עובדיה, לצד ספרי פסקי הלכות - חזון עובדיה, טהרת הבית והליכות עולם, 74 ספרי חידושי ש"ס ורמב"ם - מאור ישראל, ועוד מספריו הכוללים שיעורי תורה דרוש ומוסר. לפי דרישת בעלי הזכויות אין אפשרות הדפסה או המרה לטקסט.

הוספת ספרי 'מכון ירושלים' - 511 ספרים

חב' מיוחדת של כ- 496 ספרי ראשונים ואחרונים מבית היוצר הגדול לספרות תורנית ובהם אוצר מפרשי התלמוד, שלחן ערוך השלם, סדרת תשובות הראשונים, מנחת חינוך השלם, שו"ת נודע ביהודה, סדרות גדולי אשכנז, הונגריה, ליטא, פולין, אור המזרח ועוד.

הוספת ספרי 'אהבת שלום' – 570 ספרים

ספרי 'אהבת שלום' כוללים חיבורים חשובים ביותר בכל מקצועות התורה וענפיה אשר רובם נדפסים לראשונה מתוך כתבי יד. כמו כן כלולים מהדורות מדויקות ומפוארות לספרים נודעים וחשובים, כמו תורת הראשונים, פרשנות הש"ס, כתבי האר"י ועוד.

הוספת ספרי 'עוז והדר' – 1,140 ספרים (מתוכם 135 כרכי 'מתיבתא')

700 כרכים, בהם 135 כרכי 'מתיבתא' – ביאור רחב ומקיף על, הש"ס ולצידו אסופת דברי הראשונים והאחרונים דף על דף, גדרי הדינים בכל מסכת, אוצר עיונים, ביאורי רש"י ותוספות, ועוד. עוד בחבילה: ש"ס וילנא בדפוס חדש, במהדורה המורחבת והחדשה ביותר. הדפסה חדשה של התלמוד הירושלמי. משנה ברורה המבואר, מקראות גדולות המבואר, ועוד ספרי יסוד בהוצאה חדשה מוערת ומהודרת.

הוספת ספרי 'מוסד הרב קוק' - 1,080 ספרים

ספרים של הוצאת הספרים החשובה - ספרות יסוד בכל מקצועות התורה במהדורות משוכללות ומדויקות. חידושי ריטב"א, רשב"א, ר"ן, תוס' רא"ש. סדרות מפרשי המקרא הראשונים, סדרת תורת חיים תורה ומגילות. תשובות גאונים, ראשונים ואחרונים. פירוש דעת מקרא על נ"ך. ספרי הגות ומחשבה, פיוט ותפילה מחקר וביבליוגרפיה, היסטוריה ומחקר, דקדוק ובלשנות ועוד ועוד.

הוספת ספרי 'מכון חכמת שלמה' – כ 127 ספרים

חבילת ספרים מגדולי הדורות ובמרכזם האוצר הגדול ממעינו השופע של מופת הדורות הגאון רבינו שלמה קלוגר מכתבי יד, ספרי תשובותיו, ביאורים לשו"ע, חדושי הש"ס 22, כרכים על התורה, דרושים למועדי השנה, ועל המגילות, וכן ספרי הג"ר יוסף שאול נתנזון בעל 'שואל ומשיב' על התורה ומועדי השנה, ספרי רבי יעקב אורנשטיין בעל ה"ישועות יעקב" על הש"ס. ספרי מהר"ם חביב שו "ת ודרשות, ועוד ועוד.

הוספת ספרי 'מכון אופק' – כ 60 ספרים

אודות חבילת מכון אופק

אוסף של כ 59- כרכים הכוללים כ 64- חיבורים מתקופת הגאונים, הראשונים וגדולי האחרונים שפוענחו לראשונה מכתבי יד, עברו ההדרה פרשנית מקיפה והגהה מעולה ובלתי מתפשרת. לחיבורים מצורפים הערות וציונים, ביאורים, מבואות ביקורתיים ומפתחות מפורטים. ביניהם: מפעל תורת כהנים ומפרשיו הגדולים, מפעל תורת הגאונים, תשובות רב נטרונאי בר הילאי גאון, תשובות הגאונים החדשות, אוצר הגאונים החדש על מסכת בבא מציעא, סידרת חיבורי ראשונים על מסכתות הש“ס, תוספות ר"י הזקן ותלמידו על מסכת שבת, יד רמה על מסכתות גיטין וקידושין, שיטה מקובצת על מסכת חולין, תוספות הרא“ש על מסכתות פסחים וחגיגה, ועוד ועוד, וחיבורי גדולי הראשונים על המקרא, וספרים מיוחדים. החבילה כוללת גם המהדורה הפקסימילית של משנה תורה להרמב“ם, מדע ואהבה, כ“י אוקספורד הונטינגטון , 80 הידוע כ‘הספר המוגה , ‘ ונספחים ומבוא

זכרון אהרן - 238 ספרים

הוצאה זו הוציאה בשנים האחרונות ספרי הלכה, מדרשי הלכה ואגדה, ספרי ראשונים ואחרונים, שיטות על הש"ס, ספרי דרוש וקבלה, ומיטב ספרי השו"ת מגדולי האחרונים. הספרים מצטיינים בהדפסות מהודרות, מפוארות ומאירות עיניים, אשר מאפשרות לחפש בהם באופן מושלם. ספרים רבים שהעיון בהם היה קשה והחיפוש בהם היה לקוי, זוכים עתה לעלות על שולחן הלומדים, בהוצאה נאה ומהודרת תוך כדי אפשרות חיפוש מקסימלית.

ספרי 'אור לישרים' (שע"י מוסדות אביר יעקב בנהריה) - 355 ספרים  בקרוב!

חב' המונה 355 ספרים. הוצאת אור לישרים שמה לה לעיקר ההדרת ספרי יסוד במהדורות מפוארות, מבוארות ומוערות. עד עתה יצאו מתחת ידי ההוצאה, נ"ך מבואר, זוהר הקדוש מבואר, משנה תורה לרמב"ם עם ביאור רחב והרצאת כל דברי נושאי כליו וכן מיטב ספרי החסידות והדרוש מבוארים לצד ספרים נוספים וחשובים.

 

עדכונים

'אוצר החכמה' מרחיבה את הספריה הדיגיטלית כל העת. החזון שלנו הוא לכלול את כל ספרי היהדות הקיימים. בנוסף לכך, אנו שוקדים על שכלול תמידי של התוכנה ומנוע החיפוש. נכון להיום מספר הספרים הכולל ב'אוצר המקוון' גבוה יותר.

 

דרישות מחשב

אתר אוצר החכמה זמין הן למשתמשי חלונות והן למשתמשי מקינטוש באמצעות דפדפן האינטרנט.
אוצר החכמה המקוון יפעל בצורה מיטבית עם חיבור אינטרנט מהיר ורזולוציית מסך מינימלית של 1024 על 768 פיקסלים.

אנחנו ממליצים על שימוש באחד מהדפדפנים הבאים:
אם ברשותכם גירסה ישנה של אחד מדפדפנים אלה , תוכלו לעדכנם ללא תשלום ברשת. אנא ודאו שהדפדפן שברשותכם תומך JAVASCRIPT.  

הסכם שימוש

השימוש בגירסאות המקוונות של מאגר 'אוצר החכמה' הינו בהתאם להסכם השימוש. לצפיה ברישיון השימוש , הקש כאן.

 

בדיקת הספרים

רשימת הספרים נבדקה בעיון, והרי היא נקייה ומזוקקת מכל ספר שאינו ברוח ישראל סבא וברוח הישיבות הקדושות. הספרים במהדורה זו וכן כל ספר חדש הנכנס למאגר נתונים תחת ביקורת ועד רבנים.

 

מחירון ורכישת מנוי

לחנות המקוונת (בכרטיס אשראי)